Welkom

"de Opvoedkamer" biedt hulp als er problemen zijn met uw kind, in uw gezinssituatie of in uw persoonlijk leven.  

Door mijn brede ervaring en scholing kan ik u helpen om veranderingen daadwerkelijk in gang te zetten en ondersteuning bieden daar waar nodig.

 

Vaak is er een samenspel van factoren waardoor de situatie niet verbetert. Om enkele factoren te noemen die een rol kunnen spelen:
- beschikbare energie
- (opvoedings-)vaardigheden
- kind-factoren, sterke en minder sterke kanten van het kind
- ouder-factoren, sterke en minder sterke kanten van de ouder 
- banden met familie, vrienden in familie
- ingrijpende gebeurtenissen
- positieve en beperkende zaken uit de eigen opvoeding
- werk, inkomen, schulden, woonruimte


Allereerst zal een kennismakingsgesprek plaats vinden (gereduceerd tarief), waarin de aard van de ervaren problemen in kaart wordt gebracht.
De vorm waarin de verdere begeleiding plaats zal vinden, zal in overleg worden bepaald. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor gesprekken (individueel, ouders en/of kinderen), observatie en begeleiding in de thuissituatie of gebruik van video-opnamen.
Mocht andere expertise of hulp nodig zijn dan kan ik u doorverwijzen, zowel binnen mijn eigen netwerk als daarbuiten. Ook kan ik u ondersteunen in uw contacten met hulpverleners.

 

 


Share:


Contact:


Mail: info@opvoedkamer.nl

 

"de opvoedkamer" op Facebook